Lån utan säkerhet

Ett lån utan säkerhet innebär att man lånar pengar från en långivare, oftast en bank eller ett finansbolag, där man inte behöver erbjuda långivaren något i utbyte mot att låna pengar i händelse av att man inte klarar av avbetalningarna på lånet. En säkerhet är alltså något som långivaren i stort sett äger så länge man fortfarande har kvar sitt lån hos banken. Det gör att om man av någon anledning inte kan eller inte sköter sina amorteringar så säljer banken, eller finansbolaget, säkerheten och stryker lånet för låntagarens räkning. När man lånar utan säkerhet involverar man inga andra tillgångar än pengar, vilket gör att lånet ses som en högre risk för banken då det enda den kan lita på är låntagarens förmåga att betala tillbaka lånet.

Hur man får ett lån utan säkerhet beviljat
Eftersom ett lån utan säkerhet i vanliga fall utsätter banker och finansbolag för större risk gör de också oftast närmare efterforskningar när det gäller låntagarens kreditvärdighet innan de beviljar lånet. Går du till exempel till en bank innebär det att banken kollar upp din inkomst, din tidigare förmåga att betala räkningar och andra lån men även också hur djupt skuldsatt du redan är. Med denna information, som oftast kompletteras med en intervju, kan banken avgöra huruvida du är en tillförlitlig långtagare och hur stor risken är att du inte kommer kunna betala tillbaka pengarna du lånar. Har man alltså en hög inkomst och en fast anställning, inte har haft problem med att betala tillbaka några andra lån tidigare och man inte är för djup skuldsatt ska det alltså inte vara något problem att ta ett lån utan säkerhet.

Räntor och avgifter
När det gäller räntor och avgifter för lån utan säkerhet så är dessa oftast något högre än för de lån som ges där det finns en säkerhet med i bilden. Anledningen till detta är att oavsett om du har en hög inkomst så blir ändå risken större för banken att låna ut pengar utan säkerhet till alla kunder över lag. För att kompensera för detta måste räntorna och avgifterna vara något högre för lån utan säkerhet än för lån med säkerhet.