Blancolån

Blancolån är ett annat uttryck för att säga att det lån som ges inte involverar någon säkerhet. Vad detta betyder är att långivaren inte vill att några av hans eller hennes tillgångar ska fungera som reserv i det fall att han eller hon inte kan sköta återbetalningen av lånet. De flesta har någon form av säkerhet de kan använda i en förhandling om lån. Det är oftast en bostad eller något guld eller en annan ädelmetall eller ädelsten som banken eller finansbolaget vet att den kan få pengar för vid en eventuell likvidering. Vissa vill av personliga själ inte blanda in någon sådan säkerhet när de tar lån, antingen för att de inte äger något av stort värde eller för att de helt enkelt inte vill.

Varför man bör ta ett blancolån
Vill man ha tillgång till pengar utan att behöva riskera att bli av med en tillgång man håller kär, eller för att man inte äger någon värdefull tillgång, är att ta ett blancolån en bra väg att gå. Ett blancolån använder man för det mesta för att antingen köpa något man inte vill spara ihop till under en längre tid. Antingen det eller för att man helt enkelt inte kan spara ihop till det för att det är en utgiftspost som måste betalas snarast för att inte obehagliga konsekvenser ska uppstå. Då kan de flesta som inte har för många betalningsanmärkningar, en stadig inkomst, och som inte redan har för mycket skulder ofta få ett blancolån beviljat av en bank eller något annat finansbolag som erbjuder lån.

Anledningar till att välja något annat lån
Det finns även några anledningar till varför man bör välja någon annan typ av lån när man ska låna pengar istället för att ta ett blancolån. För det första är det generellt sett lättare att få ett lån med säkerhet beviljat, särskilt om man inte har en särskilt hög inkomst och redan har en del andra skulder. För det andra ger ett lån med säkerhet för det mesta lägre ränta en ett lån utan. Därför är det för det mesta bäst att låna med säkerhet om man själv är säker på att man kan uppfölja återbetalningarna.