Banklån

Väljer man att gå till banken för att få tag i pengar som man vill eller måste spendera, men som man inte har, då kallas det att man tar ett banklån. Genom att ta ett banklån kan man få råd med saker som man annars måste ha sparat ihop väldigt länge för att ha råd med, eller så kan man få tag i pengar man måste spendera på någon ytterst nödvändig utgift. Att gå till en bank för att låna är oftast det billigaste sättet att få tag i tillgångar i form av valuta som privatperson. Företag och folk med extremt mycket pengar har många andra valmöjligheter, men för en normal inkomsttagare är ofta någon typ av banklån det lättaste och billigaste sättet.

Typer av banklån
Banklån är den typ av lån som kan delas in i flest olika kategorier. De olika lånen förknippas för det mesta med vad man faktiskt ska använda de lånade pengarna till. Beroende på vad det är delar banken in det i olika typer av lån som har olika priser, avbetalningstider mm. Det vanligaste lån som folk tar hos banker är bostadslån. Detta är en utgiftspost som de allra flesta aldrig skulle kunna spara ihop till. Lyckas man som privatperson dessutom spara ihop till ett hus är det ofta flera decennier efter det att man faktiskt ville köpa huset.

Hur man blir beviljad ett banklån
För de allra flesta banklån måste man först bli godkänd för att ta lånet. Detta kan göras på flera olika sätt och man blir godkänd eller icke godkänd för att ta lånet beroende på hur stor risk banken anser att man utgör för att aldrig kunna betala tillbaka lånet. Folk med hög inkomst har generellt sett lättare att ta lån, och de får dessutom låna pengar för lägre ränta än personer med låg inkomst. Detta är för att kostnaden för banken att låna pengar till personer med låg inkomst är högre, då det är större risk att de inte kommer att vara i stånd att betala tillbaka de lånande pengarna. Detta kan ses som orättvist, men man måste också försöka se situationen ur en banks perspektiv.